Почетна Линкови
Линкови

Државни органи

E-mail Print PDF

Скупштина Црне Горе - www.skupstina.me

Председник Црне Горе - www.predsjednik.me

Влада Црне Горе - www.gov.me

 

Министарства Владе Црне Горе

E-mail Print PDF

Министарство правде - www.gov.me/minprav

Министарство економије - www.minekon.gov.me

Министарство финансија - www.mf.gov.me

Министарство одбране - www.gov.me/odbrana

Министарство просвете и науке - http://www.mpin.gov.me

Министарство здравља - www.mzdravlja.gov.me

Министарство рада и социјалног старања - www.minradiss.gov.me

Министарство унутрашњих послова и јавне управе - www.mup.gov.me

Министарство иностраних послова - www.mip.gov.me

Министарство саобраћаја, поморства и телекомуникација - www.minsaob.gov.me

Министарство туризма - www.mte.gov.me

Министарство уређења простора и заштите животне средине - www.mse.gov.me

Министарство културе, спорта и медија - www.ministarstvokulture.gov.me

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.minpolj.gov.me

Министарство за људска и мањинска права - www.minmanj.gov.me

Министарство за европске интеграције - www.mei.gov.me

Министарство за информационо друштво - www.mid.gov.me

 

Управе

E-mail Print PDF

Управа царина - www.upravacarina.gov.me

Управа за кадрове - www.uzk.co.me

Пореска управа - www.poreskauprava.gov.me

Управа за антикорупцијску иницијативу - http://www.gov.me/antikorup/

Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма - www.gov.me/aspn/

Управа полиције - www.upravapolicije.com

Управа поморске сигурности - www.pomorstvo.me

Управа за некретнине - www.nekretnine.co.me/

Управа за воде - http://www.upravazavode.vlada.cg.yu/

Управа за шуме - http://www.upravazasume.me/

Ветеринарска управа - http://www.gov.me/vet

 

Заводи

E-mail Print PDF

Завод за статистику - www.monstat.cg.yu

Завод за школство - www.zavodzaskolstvo.org/

Завод за запошљавање - www.zzzcg.org

Завод за медјународну научну, просвјетно – културну и техничку сарадњу - www.gov.me/zamtes/

Завод за метрологију Црне Горе - www.metrologija.gov.me

Завод за школство Црне Горе - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Завод за геолошка истраживањаwww.geozavod.co.me

Завод за интелектуалну својину Црне Горе - www.ziscg.me

 

Агенције

E-mail Print PDF

Агенција за дуван - http://www.aduvan.cg.yu/

Агенција за преструктурирање привреде - www.agencijacg.org/

Агенција за радио-дифузију Црне Горе - http://www.ardcg.org/

Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност - www.ekip.me

 

Адвокатске организације

E-mail Print PDF

Адвокатска комора Црне Горе - www.advokatskakomora.me

 

Дирекције

E-mail Print PDF

Дирекција јавних радова - www.gov.me/djr/

Дирекција за јавне набавке - http://www.djn.gov.me/

Дирекција за развој малих и средњих предузећа - www.nasme.me

Дирекција за саобраћај - www.dzscg.com/

Last Updated on Wednesday, 06 January 2010 09:40
 

Фондови

E-mail Print PDF

Фонд пензијског и инвалидског осигурања - www.rfondpio.cg.yu

Фонд за здравствено осигурање www.fzocg.me

Фонд за заститу депозита - www.fzdcg.org

Фонд за развој Црне Горе - www.fzrcg.co.me